Meer

Inhoud

4. Betaalbare stad

4. Betaalbare stad

 

 

 

4.1      Inleiding

Het programma Betaalbare Stad is ingericht met elementen waaraan een gemeentebegroting conform het Besluit Begroting en Verantwoording en wensen van de provinciale toezichthouder moet voldoen.

Als College hebben we voor onze bestuursperiode in ons Collegeprogramma 2014-2018 ‘Een Sterke Stad - met een Menselijke Maat’ de volgende ambities geformuleerd voor het financieel beheer: