Meer

Inhoud

1. Dienstbare stad

1. Dienstbare stad

 

 

 

 

1.1      Inleiding

De gemeenten in Nederland staan tegenwoordig als ‘eerste overheid’ voor geheel nieuwe uitdagingen en opgaven. Voor alle overheidsdiensten kunnen inwoners zich inmiddels wenden tot hun gemeente. Dat vergt een capabele organisatie die weet wat leeft in de samenleving en die ernst maakt met het aanbieden van producten en diensten. Als organisatie hebben we een naar buiten gerichte houding. Onze medewerkers hebben verantwoordelijkheidsgevoel en zijn resultaat- en servicegericht. De gemeente zoekt de inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven daadwerkelijk op.